Ta dina färdigheter till nya höjder!

Vi erbjuder specialkurser för dem som vill befinna sig i framkant av de senaste teknikerna.

Se alla kurser

Kurser

Computer Vision with Deep Learning

I den här kursen erbjuder vi dig grundkunskaper inom Computer Vision. Du kommer att få arbeta med verkliga case och problem, vilket kommer utveckla och öka ditt självförtroende. Vidare kommer du kunna koppla din talang till spännande jobb i branschen.

Deep Learning Foundation

I den här kursen kommer du få lära dig om neural networks, hur de lär sig och hur du kan använda dem för att lösa verkliga problem.

BETA

Deployment of Deep Learning Models

Lär dig att utveckla dina Deep Learning Models och hur du kan använda dem i verkligheten i webbläsare, molntjänster, mobil och inbyggda system.

Praktisk tillämpning

Grundtanken i var och en av våra kurser är följande:

Flexibilitet

Flexibel undervisning ökar nyfikenheten och gör att lektionerna får en mer öppen struktur. Diskussioner och egna tankar uppmuntras och ditt lärande stimuleras. Vi skapar en miljö för undersökande arbetssätt.

Hands-On Learning

Vi tror på ”learning by doing”. Därför engagerar vi studenterna att delta i aktiviteter och behandla verkliga problem i en stimulerande miljö. De får sedan samtala, resonera och reflektera vilket utvecklar deras kunskaper och färdigheter.

Real-Life Experiences

Vi erbjuder kurser som är inspirerade av verkliga händelser från tec- industrin. Det ger studenterna möjlighet att fördjupa sina tekniska färdigheter.

Sebratec Academy Lab Sebratec Academy Lab

The Academy

Sebratec Academy erbjuder en fullständig pedagogisk upplevelse med teoretiska och praktiska aktiviteter som utforskar de viktigaste områdena och de heta ämnen inom tech-industrin. Våra kurser är utformade med avseende på era specifika behov i verksamheten och bland era medarbetare. Våra klasser kan göras tillgängliga i våra klassrum, hos er eller de kan ske på distans.

Student's Feedback

Se vad våra tidigare studenter säger om deras erfarenheter med Sebratec Academy.

Är du redo att förbättra dina färdigheter?